ก่อทุน” โดยบริษัท ก่อทุน พิโก ประจวบ จำกัด และ บริษัทในเครือ คือ บริษัท สมาร์ท มันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท มันนี่ ซิตี้ กรุ๊ป จำกัด ให้บริการจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน ที่ดินเปล่า ที่บ้าน ที่เพื่อการเกษตร อาคารพาณิชย์ ที่มีเอกสิทธิ์สิทธิเป็นโฉนดที่ดิน (น.ส.4จ.) และ น.ส.3.ก.

          ก่อทุน” รับจำนอง ขายฝากโดยตรง ไม่ผ่านนายหน้าและไม่ส่งต่อ เน้นความโปร่งใส ตรงไปตรงมา ดอกเบี้ยถูก การรักษาความลับของลูกค้า โดยมีอายุสัญญานาน 10 ปี จดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดิน เท่านั้น

ยินดีให้คำปรึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1.อายุ 20 ปีขึ้นไป มีภูมิลำเนาหรือมีที่ดินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร  และ สุราษฎร์ธานี 

2.เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินที่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ กรณีไม่มีทางออกสาธารณะ สามารถขอคำปรึกษาได้

3.ต้องการสินเชื่อ 50,000 – 5,000,000 บาท และไม่เกิน 60% ของราคาประเมินที่ดิน

4. มีรายได้เพียงพอในการชำระหนี้ และไม่มีหนี้สินเกินสมควร

ค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อ

                ค่าจัดทำสัญญา ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง และค่าบริการใช้วงเงินรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 3 ของวงเงินกู้ จ่ายเพียงครั้งเดียว

อัตราดอกเบี้ยและการชำระเงินคืน

1.อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดร้อยละ 15 ต่อปี สูงสุดไม่เกินร้อยละ 24 ต่อปี (ลดต้นลดดอก) ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

2.เลือกชำระขั้นต่ำสุด คือ ดอกเบี้ยรายเดือน หรือเลือกชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวด

3.ชำระผ่านระบบธนาคาร

4.สามารถผ่อนชำระเงินต้นก่อนกำหนดได้ ไม่มีค่าปรับ เมื่อกู้ไปแล้วเกินกว่า 6 เดือน

ขั้นตอนการดำเนินการ

การสอบถามและตรวจสอบคุณสมบัติ มี 4 วิธี คือ

     1.โทรศัพท์ที่หมายเลข 099-8789336

     2. ส่งสำเนาโฉนดพร้อมเบอร์โทรมาที่ Line ID : 0998789336

     3. ลงทะเบียนออนไลน์ในเว็บไซต์นี้

     4. นำสำเนาโฉนดที่ดินไปยื่นที่สำนักงานสาขา

การสมัครขอสินเชื่อ

     ดาวน์โหลดใบคำขอสินเชื่อ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ส่งตรงมาที่สำนักงานใหญ่ หรือ นำเฉพาะสำเนาโฉนดที่ดิน บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ไปยื่น ณ สำนักงานสาขา

การพิจารณาอนุมัติ

     จะพิจารณาอนุมัติจากราคาประเมินที่ดิน คุณสมบัติของผู้จำนอง ถ้าเอกสารครบใช้เวลาไม่เกิน 1 วัน

ยืนยันการจำนอง

     ท่านที่ได้รับแจ้งการอนุมัติ ต้องชำระเงินขั้นต่ำ 500 บาท เพื่อยืนยันการจำนอง โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของ “บริษัท สมาร์ทมันนี่ไทย จำกัด”

การลงนามในสัญญา และการรับเงิน

     จะนัดหมายไปจดทะเบียนจำนอง ณ สำนักงานที่ดิน ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่แจ้งการอนุมัติ และรับเงินทั้งหมดเมื่อทำสัญญาเสร็จสิ้น

เอกสารในการยื่นคำขอจำนองที่ดิน

   1.โฉนดที่ดินตัวจริง                           

   2.บัตรประชาชนตัวจริง                     

   3.สำเนาบัตรประชาชน   3  ฉบับ             

   4.สำเนาทะเบียนบ้าน     3  ฉบับ

   5.สำเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)

   6.แผนที่บ้านผู้ขอสินเชื่อ 1 ฉบับ

   7.เอกสารแสดงรายได้

** บริษัทอาจต้องขอเอกสารเครดิตบูโร เป็นรายกรณีไป

สายด่วน!! ก่อทุน คลิก👆