ตอบ : ได้ ถ้าลูกค้าจำนำทองไว้ในร้านซึ่งไม่ไกลเกิน 100 กิโลเมคร จากอำเภอบางสะพาน กรณีห่างไกลกว่านี้ ลูกค้าต้องไปดำเนินการย้ายมาด้วยตนเอง

ตอบ : 1.ได้ราคารับจำนำสูง

          2.ได้ดอกเบี้ยราคาถูก 1.25%

          3.มั่นคง มั่นใจ เพราะก่อทุน คือ โรงรับจำนำที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง และมีมาตรฐานตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย

          4.ระบบบริการทันสมัย ซื่อตรง เที่ยงธรรม ทุกขั้นตอน

          5.ลูกค้าไม่ต้องเตรียมเงินไปไถ่ถอน โอนย้ายจากร้านเดิม

ตอบ : นำตั๋วจำนำของลูกค้า พร้อมบัตรประชาชน ไปแจ้งการย้ายที่สำนักงานทั้ง 3 สาขา ของก่อทุน หรือ โทรศัพท์ปรึกษาที่ 099-8789336

สายด่วน!! ก่อทุน คลิก👆